Mørkegråt glasbillede af Rikke Papa

Hvis du spørger en udlænding om, hvad vedkommende er mest forundret over med hensyn til livs- og boformer i Danmark, vil han sikkert mene, at det er særdeles forskelligt fra det, han er vant til. Også selv om han måske faktisk finder det påskønnelsesværdigt, at danskere ikke sætter spørgsmålstegn ved at bo tæt på hinanden. Blandt arkitekter tages det næsten for givet at, således er det, og således lever vi. Udsat for en kritik ville de fleste sige, at det skal ingen komme og lave om på. Tæt/lavt boligbyggeri er helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse, som man finder man alle steder i byens rum i Danmark. Det genspejler sig ligeledes i artistiske Mørkegråt glasbillede af Rikke Papa som dette her, hvor den berømte danske ’hygge’ nærmest oser ud af husenes sammenføjninger. At glæderne, det sluttede selskab, den danske hygge i det danske Lidenlund ofte blomstrer i bymiljøerne, afgrænses kun med mørkegråt glasbillede af Rikke Papa som dette allerede ved adgangen til en af de tæt/lavt bebyggede enklaver i byens rum. Levemåden med den danske hygge, familien, bedstevennerne og det tætte selskab viser sig billedligt på glasbilledet mørkegrå flade.

Det almindelige artistiske materiale og dets udtryksform i denne serie af mørkegråt glasbillede af Rikke Papa er Naivismen. Gruppen af naivistiske kunstnere begynder at stå frem i begyndelsen af 1900-tallet, og stilen holder sig fremefter til de glade 60’ere. Naivismen går dog endnu længere tilbage i tid, og man kan ikke sige, at den helt er forsvundet. Naivistiske artister gengiver det, de overværer, og dette sker utvungent med afsæt i den umiddelbare følelse og de tanker, der ligger lige for. Gængse normer og konventioner inden for den stilfulde kunst forsvinder ganske simpelt, og det afløses af noget, der i stedet er folkeligt for ikke at sige næsten barnagtigt. Naivisterne bruger gerne en strøm af farver og ekspressionistiske billeder. Der er til stadighed tale om at fremvise noget, der adspreder og skaber en grundliggende begejstring eller en førstehånds hygge ved samhørighed. I centrum kan man måske pludseligt finde det danske og kongefamilien, eller man vil finde andre ting, man overhovedet kan begejstres over. Kunstneren anvender sin fantasi fuldtud. En af de kendte danske Naivister Hans Scherfig afbildede udseendet på dyr og mennesker i deres daglige habitat.

Mørkegråt glasbillede af Rikke Papa et med både hvide og grå brune huse til serien af Rikke Papa glasbilleder. De er alle fremstillet i ’floatglas’ med et lag af glaspulver spredt ud på glassets flade. Serien er garneret med enten småstykker sat på pladen eller med håndmalede artisterier, der f.eks. repræsenterer huse, vinduer og døre. Glasset er bringes til stivhed i en glasovn. Inden brænding skæres mørkegråt glasbillede af Rikke Papa til ved at sammenføje elementer til et hele, der blandt fagfolk kaldes ’fusing’ eller ’fused glas’. Kunstneren laver først en model eller en tegning af det, hun vil udføre, og det bliver så til det færdige resultat af tilvirkningen. Mørkegråt glasbillede af Rikke Papa i glas har dimensionerne 16 x 45 cm, og selve billedet af to lysere grå huse er lavet på en mørkegrå baggrund. De to huse har ornamentik i form af flag, stakit og blomster. Mørkegråt glasbillede af Rikke Papa leveres i sort ramme.

Rikke Pape Glasbillede