Få professionel hjælp til træfældning.

Det kræver meget erfaring at udføre træfældning på den rigtige måde, så træet falder, hvor det var meningen og uden at omgivelserne ødelægges. Her har skovhuggerne minimum 15 års erfaring, før de sendes ud i store og sværere opgaver med træfældning. Ud over træfældning tilbydes også træbeskæring. Du kan altid skabe kontakt, hvis du har behov for træfældning enten som akut eller hvis du blot ønsker et uforpligtende tilbud.
Kontakt os ved akut behov for træfældning.
Danmark er gennem de sidste par år blevet ramt af den ene storm efter den anden, dette medfører en masse skader på naturen og det g.år især ud over træerne i de danske haver, der rykkes op med rødder, vælter eller begynder at hælde faretruende ind mod grundens bygninger. Der rykkes ud ved akutte behov og foretages træfældning uanset opgavens størrelse og der efterlades et tilfredsstillende resultat hver gang